Vyjádření

V žádném případě nepodporujeme násilí a agresi v jakékoliv podobě.

Vzhledem k osobním vztahům s občany Ukrajiny jsme připraveni pomoci v řešení nastalé situace.